Амьтны тухай хуулийн хүрээнд 145 зөрчил илрүүлжээ


ЦЕГ-аас хүрээлэн буй орчны эсрэг гэмт хэргийн нөхцөл байдал, “Байгалиа хамгаалъя” шалгалтын талаар мэдээлж байна.

МХЕГ-ын төлөөлөл н.Батбаяр: Ойн тухай хуулийн хүрээнд бид нийт 268 зөрчил илрүүлсэн. Үүний 233-ыг нь арилгуулсан. Мөн 231 метр куб мод, модон материал хураасан. Нийт 72 албан шаардлага, 18 акт тавьж, 25 сая  төгрөгийн нөхөн төлбөр ногдуулан барагдуулсан байна.

27 иргэнд Эрүүгийн хэрэг үүсгэн, 5-ыг нь шүүхээр шийдвэрлэжээ. Амьтны тухай хуулийн хүрээнд 145 зөрчил илрүүлж, 115-ыг нь арилгасан. Ангийн буу, хавх, завь зэргийг хураан авсан. 166 сая төгрөгийн нөхөн төлбөр, 23 сая төгрөгийн торгууль ногдуулсан. 8 иргэнд Эрүүгийн хэрэг үүсгэн, 4 иргэний хэргийг шүүх тасалсан байдаг.

Ер нь гэмт хэрэг гарсных нь дараа арга хэмжээ авах биш, нөлөөллийн ажлыг ч мөн хийдэг. 68 санамж, 205 анхааруууга, 20 гаруй зөвлөмж гаргасан. 12 мянган ААН-д эдгээрийг хүргүүлжээ.

Мөн 500 орчим мянган иргэнд мэдээлэл түгээсэн юм. Хяналтын постуудын үйл ажиллагааг ч идэвхжүүлсэн. Зэрлэг ан амьтны эд эрхтнийг худалдан борлуулах, бэлтгэх үйл явцад хяналт авдаг. Томоохон зах, худалдааны төвүүдэд ийм хэргүүд олон гардаг тул анхаарна. Иргэд бидэнтэй хамтран ажиллахыг уриалж байна. Хамтран ажилласан иргэдийг урамшуулах талаар судалж байна.