ЦАГААН НООЛУУРЫН ДЭЭД ХАНШ 122 МЯНГАН ТӨГРӨГ БАЙНА

Цагаан ноолуурын 1 кг-ын үнэ Архангай аймагт хамгийн их буюу 122 мянган төгрөг байна Малын зах зээлийн дундаж үнийн мэдээллээр 2019 оны дөрөвдүгээр сард ат Өмнөговь аймагт хамгийн их буюу 1.3 сая төгрөг, Дорнод аймагт хамгийн бага буюу 782.7 мянган төгрөг, соёолон үрээ БаянӨлгий аймагт хамгийн их буюу 1.0 сая төгрөг, Хөвсгөл аймагт хамгийн бага буюу 588.9 мянган төгрөг, хязаалан шар Дундговь аймагт хамгийн их буюу 1.2 сая төгрөг, Баян-Өлгий аймагт хамгийн бага буюу 558.3 мянган төгрөгийн үнэтэй байна.

Нас гүйцсэн эр хонины дундаж үнэ Дархан-Уул аймагт хамгийн их буюу 192.5 мянган төгрөг, Баян-Өлгий, Говьсүмбэр аймагт хамгийн бага буюу 120.0 мянган төгрөг, нас гүйцсэн эр ямааны дундаж үнэ Дархан-Уул аймагт хамгийн их буюу 143.3 мянган төгрөг, Баян-Өлгий аймагт хамгийн бага буюу 82.5 мянган төгрөг байна. Мал аж ахуйн бүтээгдэхүүний зах зээлийн дундаж үнийн мэдээллээр 2019 оны дөрөвдүгээр сард үхрийн хоёр метрээс дээш урттай ширний дундаж үнэ Улаанбаатар хотод хамгийн их буюу 13.7 мянган төгрөг, Ховд аймагт хамгийн бага буюу 3000 төгрөг, бусад аймагт 5-12 мянган төгрөг байна.