Ахмадуудад насны хишиг олгож байна


Жил бүрийн Цагаан сар болон баяр наадмаас өмнө ахмадуудад насны хишиг олгодог. Насны хишгийн хэмжээ:

  • 65-69 настай ахмадууд 50 000 төгрөг,
  • 70-79 настай ахмадууд 80 000 төгрөг,
  • 80-89 настай ахмадууд 150 000 төгрөг,
  • 90-ээс дээш настай ахмадууд 250 000 төгрөг олгодог.

Манай улсын 127 мянган ахмад настан насны хишиг авдаг байна.