Засгийн газар 1 их наяд 140.4 тэрбум төгрөгийн өр төлжээ

Монгол Улсын Засгийн газар  энэ оны гуравдугаар улирлын байдлаар 1 их наяд 140.4 тэрбум төгрөгийн өр төлжээ. Үндсэн төлбөрт 513.3 тэрбум төгрөг, хүүгийн төлбөрт 627.1 тэрбум төгрөг төлсөн байна. Засгийн газрын өрийн эдийн засагт үзүүлэх дарамт буурч байгаа гэж Сангийн яамнаас мэдэгдэв.