Өргөдлийн байнгын хороог татан буулгажээ

УИХ-ын тухай хуулийн төслийг баталснаар УИХ-ын өргөдлийн байнгын хороог татан буулгажээ.

Учир нь тус байнгын хорооны чиг үүрэг бусад байнгын хорооны чиг үүрэгтэй давхцаж байгаа тул ийнхүү татан буулгасан гэдгийг УИХ-ын гишүүн С.Бямбацогт мэдээллээ.

Харин цаашид бусад байнгын хороод иргэдээс өргөдөл гомдлыг хүлээн авч шийдвэрлэх нь зөв гэж үзжээ.