“Covid-19″ Монгол Улсын эдийн засгийн голлох үзүүлэлтүүдэд хэрхэн нөлөөлөв?

 

 

 Дэлгэрэнгүй мэдээллийг “FMC-2020” арга хэмжээнээс…