Нийслэлийн дархлаажуулалтын хуваарь

  • 1 сар өмнө
  • amgaa
  • 12 үзсэн
Дархлаажуулалтын цэгийг дүүрэг тус бүрээр танилцуулж байна

Улаанбаатар хотод явуулын хоёр, суурин 44 цэгт 58 багийн 3853 эмч, ажилтан ажиллаж, 5328 иргэнийг дархлаажуулахаар төлөвлөлөө. Дархлаажуулалтын цэгийг дүүрэг тус бүрээр танилцуулж байна.