Бодлогын хүүг 15 хувь болгон, ОГЦОМ өсгөлөө


Монголбанкны Захирлуудын зөвлөл хуралдан, бодлогын хүүг 15 хувь болгон өсгөлөө. Ингэснээр бодлогын хүүг 4.5 пунктээр огцом өсгөж байна.

Монголбанкны Захирлуудын зөвлөлийн энэ сарын 18-ны өдрийн хурлаас бодлогын хүүг 4.5 нэгж хувиар нэмэгдүүлэн, 15 хувьд хүргэх шийдвэрийг гаргалаа.

Хэдийгээр инфляци бага түвшинд хадгалагдаж байгаа ч төгрөгийн ам.доллартай харьцах ханш долдугаар сарын эцэстэй харьцуулахад 7.9 хувиар суларсан үзүүлэлттэй байна.

Монгол Улсын гадаад худалдааны тэнцэл 2016 оны эхний хагас жилийн байдлаар өмнөх оны мөн үеэс 602.0 сая ам.доллараар сайжирч, урсгал тэнцлийн алдагдал хоёр дахин буурлаа. Валютын орох болон гарах урсгалын тэнцэлд ийнхүү нааштай хандлага харагдаж байгаа ч цаашид макро эдийн засгийн суурийг бэхжүүлэх, төгрөгт итгэх итгэлийг бэхжүүлж, төгрөгийн өгөөжийг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн, шат дараалсан арга хэмжээг авах шаардлагатай байна.

Иймд Монголбанк төгрөгийн ханшийг хамгаалах, эдийн засгийн дунд хугацааны тогтвортой байдлыг хангах зорилгоор төгрөгийн активын өгөөжийг нэмэгдүүлэх арга хэмжээг авч байна. Үүний зэрэгцээ төсвийн болон мөнгөний бодлогыг засах замаар төгрөгийн ханшийн тэнцвэрийг хангах бодлого баримтална.

2009 онд Монголбанк мөн бодлогын хүүг 9,75-аас 14 хувь хүртэл нэмэгдүүлж байсан билээ. Тухайн үедээ өгч байсан тайлбарыг хүргэе.

Бодлогын хүү гэж юу вэ?

Монголбанкны бодлогын хүүний өөрчлөлт нь Төв банкнаас баримталж буй мөнгөний бодлого аль чиглэлд өөрчлөгдөж буйг илтгэхийн сацуу банк хоорондын захын хөтөч хүүний үүргийг гүйцэтгэнэ. Өөрөөр хэлбэл, банк хоорондын захын арилжааны дундаж хүү нь Монголбанкны бодлогын хүүтэй ойролцоо түвшинд тогтохоор хүлээгддэг.

Бодлогын хүү ямар үед өсч, ямар үед буурах вэ?
Товчхондоо бол бодлогын хүүний өсөлт нь инфляцийн хөөрөгдлийг бууруулах, мөнгө зээлийн агрегатуудын хурдацтай өсөлтийг сааруулж зохистой түвшинд хүргэх, эдийн засгийн хэт халалтаас зайлсхийхэд чиглэгддэг билээ.

Бодлогын хүүг өсгөх арга хэмжээ авахгүй байх тохиолдолд цаашид юу болох вэ?

Төгрөгөөс дайжих хандлага үргэлжлэн эрч хүчээ авна. Төгрөгийн ханшийг хүчээр барих гэж үзээд Монголбанк бүх валютын нөөцөө зараад дууссаны дараа ханш тун огцом, тун эрчимтэй суларч маш том далайцтай шок эдийн засагт үүснэ.

Бодлогын хүү өссөнөөр хэн хожиж, хэнд хохиролтой байх вэ?
Бодлогын хүү өсөхөөр хадгаламжийн хүү өснө, хадгаламжийн хүү өсөхөөр зээлийн хүү өснө. Энэ нь бизнес эрхлэгчдэд дарамт болох нь ойлгомжтой. Гэхдээ хадгаламжийн хүүг өсгөж байж л мөнгө банкны системдээ үлдэнэ, эргэн ирнэ. Төгрөгийн өгөөжийг нэмэгдүүлж байж л хүмүүс доллар шүтэхээ болино, төгрөгийн ханш тогтворжино. Ингээд бодохоор Монголбанк 2 муу юмны аль гайгүйг нь сонгосон хэрэг. Төгрөгийн сулралт үргэлжилбэл инфляцийг нэг оронтой тоонд барих энэ оны зорилт ч худлаа болно. Монголбанкны бодлогын хүү өсөхөөр төгрөг эдийн засгаас татагдана гэж шууд бас хэлж болохгүй. Үүнд 2 тайлбар хийж болох юм. Нэг талаас төгрөг банкинд эргэн ирснээр хадгаламжийн хэмжээ өснө, хадгаламжийн хэмжээ өсвөл бараг мөнгө, улмаар М2 мөнгөний нийлүүлэлт өснө.