Дарханы төв цэвэрлэх байгуулажийн ажил эхэллээ

Дархан хотод төв цэвэрлэх байгууламж шинээр байгуулахаар болсон билээ. Тус байгууламжийг 2016-2019 оны хооронд байгуулахаар болсон бөгөөд 20.7 сая америк долларын өртөгөөр бүтэх юм байна. Байгууламжийн ажил эхлээд байгаатай холбогдуулан төслийг хэрэгжүүлэгч ХБНГУ-ын мэргэжилтнүүд аймгийн Засаг даргын үйлдвэрлэл дэд бүтэц хариуцсан орлогч Т.Ганболдтой албан уулзалтыг хийлээ.

2006-2019 оны хооронд ХБНГУ-ын Засгийн газрын 18 сая еврогийн буцалтгүй тусламжтайгаар МоМо төслийг манай аймагт хэрэгжүүлж буй нь Дарханчуудын хувьд ихээхэн ач холбогдолтой. Тус төслийн хүрээнд Хараа голын сав газар болон Дархан хотын үйлдвэр, аж ахуйн бохирдол, гэр хорооллуудад байрлах худгийн усны судалгааг хийсэн байдаг. Уг судалгааны үр дүнг үндэслэн дээрх ус цэвэршүүлэх байгууламжийг байгуулахаар болсон юм. Үүний зэрэгцээ бохирын шугам шинэчлэх, усны чанар судлах лабортори байгуулах зэрэг томоохон ажлууд ч хийгдэх тухай МоМо төслийнхөн мэдээллээ.

Гадаргын болон гүний усыг зөв зохистой ашиглах нь амин чухал асуудал юм. Цэвэр усыг зөв ашиглах оновчтой зохицуулалтыг хийхгүй бол, хэт их ашиглах, бохирдуулах, үр ашиггүй зарцуулах зэрэг сөрөг нөлөөлөл хүнээс л гардаг. Бусад хотуудын нэгэн адил Дархан хотод ч цэвэр усны эрэлт, хэрэгцээ нэмэгдсээр байна. Тиймээс бид цэвэр усаа зохистой хэрэглэж занших нь чухал асуудал болоод байна. Эрдэмтдийн судалгаагаар манай аймаг ойрын 20 жилдээ цэвэр усны нөөц хангалттай гэсэн дүн гарсан хэдий ч усны чанарын хувьд асуудал байгаа тул дээрх төсөл хэрэгжсэнээр уг асуудал эерэгээр шийдэгдэх боломж бүрдэж байна.ё