Ураны үнэ 2015 оноос хойших дээд цэгт хүрэв

Ураны үнэ 2015 оноос хойших дээд цэгт хүрэв

Ураны үнэ сүүлийн зургаан жилийн буюу 2015 оноос хойших дээд цэгт хүрч өслөө. Хөрөнгө оруулалтын “Sprott” компани энэ оны эхээр "Physical Uranium Trust" нэртэй хөтөлбөр эхлүүлж, ураны худалдан авалтаа нэмэгдүүлсэн талаар мэдээллээ. Энэ нь үнэ өсөхөд нөлөөлжээ.

Тус компани 10.8 мянган тонн уран худалдан авсан нь 2020 онд дэлхийн хэмжээнд худалдаалагдсан ураны хэмжээний дөрөвний нэгтэй тэнцэж байгаа юм. Түүнчлэн ураны олборлолтоор тэргүүлэгчдийн нэг Казахстаны “Kazatomprom” компани 2023 он хүртэл ураны гарцаа бууруулна гэж мэдээлсэн нь мөн үнэ өсөхөд нөлөөлжээ.

Нью-Йоркийн биржид ураны фьючерс үнэ өнгөрсөн долоо хоногт нийт 15 хувиар өсөөд байна. Энэ нь сүүлийн 10 жилийн хугацаанд долоо хоногийн дүнгээр хамгийн их хэмжээгээр өссөн үзүүлэлт боллоо.