Дараах 17 чиглэлд сургуулийн автобус өнөөдрөөс үйлчилнэ

2022-2023 оны хичээлийн жилд "Зорчигч тээврийн нэгтгэл" ОНӨААТҮГ-аас ерөнхий боловсролын 17 сургуулийн 17 чиглэлд автобус зорчуулахаар болжээ. Сургуулийн автобус өнөөдрөөс эхлэн сурагчдыг тээвэрлэхээр бэлтгэл ажлыг хангасан байна.

“Сургуулийн автобус”-нд төвийн зургаан дүүргийн сурагчид хамрагдана


Hэгдүгээр баазаас 7 чиглэл:

1. С-1 Ботаник -1-р сургууль-45-р сургууль,
2. С-2 Ботаник -31-р сургууль-6-р сургууль,
3. С-4 Буянт Ухаа-2-75-р сургууль-18-р сургууль-15-р сургууль-52-р сургууль,
 4. С-5 Яармагийн эцэс- 75-р сургууль-18-р сургууль-15-р сургууль-52-р сургууль,
 5. С-6 Нисэхийн эцэс-Буянт-Ухаа-1, 75-р сургууль-18-р сургууль-15-р сургууль-52-р сургууль,
 6. С-23/С-24 Ботаник -23-р сургууль-24-р сургууль,
7. С-32/С-33 Ботаник -5-р сургууль-50-р сургууль,

Хоёрдугаар баазаас 10 чиглэл:

1. С-7 Буянт Ухаа-23-р сургууль-24-р сургууль,
2. С-8 5 шар-23-р сургууль-24-р сургууль,
3. С-9 5 шар-1-р сургууль-45-р сургууль,
4. С-10 5 шар-31-р сургууль-6-р сургууль,
5. С-11 5 шар-5-р сургууль-50-р сургууль,
6. С-13 Хайлаастын шинэ эцэс-139-р сургууль-72-р сургууль,
7. С-15 ЧД-ийн 149-р сургууль-Гандан,
8. С-16 7 буудал-23-р сургууль-24-р сургууль,
9. С-18 Буянт Ухаа-45-р сургууль-1-р сургууль,
10. С-19 Буянт Ухаа-6-р сургууль-31-р сургууль